Učna gradiva za dijake

ALFA

Zbirka ALFA je najobširnejša zbirka matematičnih nalog, namenjena dijakom srednjih strokovnih šol.

OMEGA

Zbirka OMEGA je obsežna dopolnitev in razširitev zbirke ALFA, namenjena gimnazijcem.

Rešene naloge iz fizike

Zbirka nalog gimnazijske fizike, katerih rešitve so izdelane do podrobnosti.