OMEGA 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice
Zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja

Avtor: Roman Brilej, Boro Nikič


cena: 18,90 €
ISBN: 978-961-6225-82-3
format: 16 cm x 24 cm
št. strani: 188

Knjiga je zbirka raznovrstnih matematičnih nalog, poleg tega pa vsebuje kratek teoretični pregled snovi, na katero se navezujejo naloge. Namenjena je gimnazijcem kot pomoč pri utrjevanju učne snovi in pri pripravi na razna preverjanja znanja. Rešitve nalog se nahajajo na koncu knjige.