Rešene naloge iz fizike 3
Elektrika in magnetizem, atomika
Za srednje šole

Avtor: Dejan Zupan


cena: 21,90 €
ISBN: 978-961-6734-05-9
format: 23 cm x 24 cm
št. strani: 178

Knjiga vsebuje raznovrstne naloge, razdeljene na 11 poglavij, ki jih uvrščamo v okvir elektrike, 9 poglavij, ki jih uvrščamo v okvir magnetizma, in 6 poglavij, ki sodijo v okvir atomike. Naloge si sledijo od preprostih do bolj zahtevnih, ki so označene s posebnim simbolom. Rešitve nalog so izdelane po korakih ter opremljene s komentarji in skicami. Knjiga je primerna tako za gimnazijce kot za dijake srednjih tehniških šol. Koristna je pri učenju in pri pripravi na razna preverjanja znanja kot tudi pri pripravi na maturo iz fizike.