ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije
Zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju

Avtor: Roman Brilej, Tatjana Robič


cena: 18,90 €
ISBN: 978-961-6734-10-3
format: 16 cm x 24 cm
št. strani: 164

Knjiga je zbirka raznovrstnih matematičnih nalog, poleg tega pa vsebuje kratek teoretični pregled snovi, na katero se navezujejo naloge, ter številne zglede, ki olajšajo samostojno učenje. Namenjena je dijakom srednjih tehniških oz. strokovnih šol kot pomoč pri utrjevanju učne snovi in pri pripravi na razna preverjanja znanja. Obravnavana snov je usklajena z veljavnim učnim načrtom.