OMEGA 1, Linearna funkcija, geometrija v ravnini
Zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja

Avtor: Roman Brilej


cena: 18,90 €
ISBN: 978-961-6225-71-7
format: 16 cm x 24 cm
št. strani: 192

Knjiga je zbirka raznovrstnih matematičnih nalog, poleg tega pa vsebuje kratek teoretični pregled snovi, na katero se navezujejo naloge. Namenjena je gimnazijcem kot pomoč pri utrjevanju učne snovi in pri pripravi na razna preverjanja znanja. Rešitve nalog se nahajajo na koncu knjige.