OMEGA 2, Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti
Zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja

Avtor: Roman Brilej, Karolina Ivanec, Darja Ostruh, Zlatko Rojs


cena: 18,90 €
ISBN: 978-961-6225-66-3
format: 16 cm x 24 cm
št. strani: 176

Knjiga je zbirka raznovrstnih matematičnih nalog, poleg tega pa vsebuje kratek teoretični pregled snovi, na katero se navezujejo naloge. Namenjena je gimnazijcem kot pomoč pri utrjevanju učne snovi in pri pripravi na razna preverjanja znanja. Rešitve nalog se nahajajo na koncu knjige.